Aktualności

Harmonogram wywozu odpadów wielkogabarytowych - 2016

Miasto Ostrów WielkopolskiHarmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych
VII-XII.2016 - 2017 - I.2018

Miasto Ostrów Wielkopolski

Miasto Ostrów Wielkopolski - Spółdzielnie Mieszkaniowe, OTBS, MZGM i wspólnotyHarmonogram wywozu odpadów komunalnych i segregowanych
VI-XII.2016 - I-VI.2017

Gmina OstrówGmina PrzygodziceWytyczne przydatne przy segregacji śmieci